In de winter van 2021 verblijf ik enige tijd op de Waddeneilanden Terschelling en Rottemerplaat voor de opnames van Alleen op een Eiland. Het is er woest en koud en het stormt de hele tijd. Terwijl ik geniet van de natuur, vrees ik voor het alleen zijn.
Begeleid door mijn lieftallige assistente Daan en de technische mensen van omroep Max ontvang ik Dieuwertje Blok, Harry Sacksioni, Stella Bergsma, Roué Verveer, Lies Visschedijk en Paul Haenen.

Alleen op een eiland

De uitzendingen zijn in de zomer van 2021 te zien bij Omroep MAX en staan nu online.
Op 13 juli ontvang ik Dieuwertje Blok,
op 20 juli Harry Sacksioni,
27 juli Stella Bergsma,
3 augustus Roué Verveer,
10 augustus Lies Visschedijk
en op 17 augustus Paul Haenen.

de podcast

Van de opnames is ook een podcast gemaakt. Hierin doe ik een verslag van mijn gemoedstoestand tijdens de opnames van het televisieprogramma door open en ongenuanceerde gesprekken te voeren met eindredacteur Annette Bakker. Van stress op de dag voor vertrek en de ontberingen op het Waddeneiland tot de vogels en de gasten die op bezoek komen. Ik haal anekdotes op én lees voor uit het werk van Wolkers en Bomans.
#1: “Alles wordt een hele onderneming als het geen aardappel schillen is.”
#2: de onzekerheid slaat toe op Rottumerplaat
#3: op pad met Lies Visschendijk
#4: lelijke schoonheid
#5: alleen is niet eenzaam
#6: vogelspotten op de Boschplaat


terugdenkend aan

Hoe fijn is het om Diewertje, Lies, Harry, Stella, Roué en Paul
te mogen ontvangen op mijn eiland!


fotoverslag, door Daniela Titocci

kaartje

Vanuit Hans' woonplaats Bennekom vertrekken wij met de auto en de boot naar de Wadden. We varen naar de Rottumerplaat, een rust- en foerageergebied voor de drieteenstrandloper, de bonte strandloper en de strandplevier, en broedgebied van de eidereend, de bergeend, de Noordse stern, het visdiefje, de dwergstern, de strandplevier en de bontbekplevier. Maar daar waait het veel te hard voor.

Hans verblijft in een boswachtershutje op het oostelijke deel van Terschelling . Hier broedt in het voorjaar de lepelaar, grote stern, noordse stern, visdief, dwergstern, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw, stormmeeuw, aalscholver, en andere soorten vogels. Door het slechte weer zien we geen van deze vogels.

Maar gezellig was het wel.

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartjekaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartjekaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje

kaartje